Tuesday, November 18, 2008

Вредните условия за цветята в жилището или офиса

Когато внесем цветята в жилището или в офиса, те срещат нова среда, до голяма степен различна от естествените условия на родината им, към която те или се нагаждат, или загиват. Важни фактори на тази среда са съставът на въздуха, осветлението и температурата.

Ето някои изисквания на растенията към въздуха и с какво въздухът в жилището и офиса подтиска тяхното развитие:
- Замърсяването на въздуха с бензинови и алкохолни пари и др. пречи на растенията. Някои от растенията, например папратите, не понасят и тютюневия дим;
- Прахът в стаите е също вреден. Той запушва дихателните устица на листата и затруднява жизнените процеси.
В природата дишането на растенията се улеснява от вятъра, който сменя въздуха около тях. При стайни условия сменянето на въздуха става чрез проветряване. При него е важно да не се образува силно течение, особено ако външният въздух е студен;
- Сухотата на въздуха в помещението – липсата на водни пари в него, е неблагоприятна за цветята. Поради това много цветя (циклами, цинерарии, калцеоларии и др.) бързо загиват, особено ако не са закалени преди внасянето им в жилището. Най-малко страдат от сухия въздух растенията, чиято родина са топлите и сухи райони на земното кълбо – столетници, кактуси, и др. За по чувствителните растения е нужно върху източниците на топлина (печки или радиатори) да се поставят широки съдове с вода;
- Цветята и светлината в помещението. В затворено помещение, осветлението в почти всички случаи е недостатъчно за нормалното развитие на цветята. Неговият интензитет зависи не само от размерите на прозорците и от тяхното разположение спрямо четирите страни на света, както и спрямо околните постройки, но и от разстоянието на конкретното място до прозорците. Установено е, че почти половината от светлините лъчи на улицата се отразяват и поглъщат от стъклата, т.е. интензитетът на осветлението до прозореца в помещението е наполовина по-слаб, отколкото на улицата. А колкото по-навътре е растението, толкова по-слабо е осветлението. Най-малко страдат от слабото осветление т.нар. сенколюбиви цвета: семейно щастие (Aspidistra elatior), алоказия (Alocasi macrorhiza), араукария (Araucaria excelsa), папрати саксиен бръшлян, и други;
-Цветята и температурата в жилището. Температурата в жилището и офиса, за разлика от осветлението и въздушната влажност до голяма степен може да се регулира. При това трябва да се има предвид, че растенията страдат от скокообразно сменяне на температурата. Ето защо най-добре е, ако в помещението с цветята няма източник на топлина, а то се отоплява от друго помещение. Нужно е да се знае, че от топлина се нуждаят както надземните части, така и корените на растенията.

Първия Български Бутон за споделяне

0 коментара: